سیستم اتوماسیون اداری

(فضای ابری)

مدیریت اسناد و مکاتبات در سطح سازمان/شرکت ، حذف کاغذ از فرآیند گردش اسناد ، ثبت کلیه مکاتبات و مدیریت اندیکاتور نامه ها ، مدیریت دبیرخانه ، امکان تعریف تعداد نامحدود دبیرخانه در سطح شرکت/سازمان و قابلیت استفاده همزمان کلیه شرکتهای تابعه از یک نسخه و …

اتوماسیون

مدیریت دبیرخانه

آرشیو اسناد

امکانات سیستم اتوماسیون نامه نگار

حذف کاغذ از سیستم اداری – تعداد نامحدود شعب و شرکتهای تابعه ودبیرخانه-هامش نویسی اسناد با قلم نوری –توزیع الکترونیکی اسناد – اسکنر –نسخه موبایل- ثبت نامه ها در word و

شما می توانید با ثبت نام شرکت یا موسسه خود از امکانات سیستم استفاده نمایید

استفاده از سیستم در(فضای ابری) رایگان است

در صورت استفاده به صورت لوکال (نصب روی سرور مشتریان) شامل هزینه می شود 

شرکتهای عضو
کاربر عضو
اسناد ثبت شده

امکان استفاده چندین شرکت از یک نسخه از سیستم

برخی شرکتها دارای شعب متعدد در سطح کشور هستند و یا دارای شرکتهای زیر مجموعه مدیر سیستم می تواند با تعریف شرکتهای تابعه و تعیین ارتباط شرکتها با یکدیگر این امکان برای همه شرکتهای تعریف شده فراهم می شود که از یک سیستم استفاده نمایند ادمین هر شرکت بصورت مجزا می تواند کاربران، دبیرخانه ها، دسترسی ها، واحدهای سازمانی و بقیه امکانات مربوط به شرکت زیر مجموعه خود را تعریف و مدیریت نماید